DESIGN UTEMILJÖ

Idé blir verklighet

Vi anpassar utemiljön efter dina behov och miljön. Du får design som samspelar med funktion, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Därför erbjuder vi en komplett service från skissförslag till färdiga handlingar. Din utemiljö förvandlas från idé till verklighet.

Värdet av mångfald

Biologisk mångfald har stort värde för upplevelsen av din utemiljö. Vi kombinerar vegetationstyper som stimulerar faunan. Du får njuta av en plats som sjuder av liv, doftar friskt och färgas av årstiderna.

Projektering för ökad mångfald och resurssnål drift ingår i vår strävan efter att bidra till ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle.