FÖRVALTNING

Proffsig skötsel lönar sig

Våra kompletta hjälpmedel för skötsel ökar upplevelsevärdet av din utemiljö. Du får även stöd för ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vi tar fram underlag för upphandling på entreprenad och är ett stöd under hela upphandlingsprocessen. När avtal är tecknat genomför vi kvalitetskontroller och håller i kontraktsmöten. På så sätt säkerställer ni att ni får den skötselkvalitet som är avtalad.

Vi erbjuder även planer och beskrivningar för skötsel i egen regi.

Värdefullt stöd

Våra verktyg är lätta att använda och effektiva. Vi utgår från dina behov och samarbetar gärna med de som ska arbeta efter skötselplanen.

Trädvårdsplaner utförs med hjälp av en databas där dina träddata registreras. Du får ett mycket bra hjälpmedel för uppdateringar och framtagning av förfrågningsunderlag.