PROJEKTLEDNING & BESIKTNING

Entreprenadbesiktning

Vi genomför entreprenadbesiktningar såsom förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar. Vår besiktningsman Annika Lindfors har flera års erfarenhet av entreprenadbesiktningar.

Projektledning

Vi genomför projektledning av markentreprenader och skötselentreprenader.

Vid byggmöten för markentreprenader och kontraktsmöten för skötselentreprenader följs bland annat projektens ekonomi upp, administrativa och tekniska frågor behandlas.