OM OSS

Landskapsföretaget som ser helheten

Vi som driver Landskap & Management är Jan-Olof Gullberg och Annika Lindfors. Företaget har sitt säte i Förslöv med lokalkontor i Ängelholm.

Utemiljöer är under ständig förändring. Upplevelsen och funktionen påverkas bland annat av årstiderna, dygnsrytmen och omvärldsfaktorer. Att ta hänsyn till helheten är viktigt för oss på Landskap & Management.

Vi förenar design och funktion med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kopplingen mellan teori och praktik är tydlig.

Om Jan-Olof Gullberg

Jan-Olof Gullberg

Jan-Olof är Landskapsingenjör med utbildning från SLU Alnarp. Han har arbetat inom branschen sedan slutet av 80-talet, alltifrån anläggning till projektering och planering. Han har omfattande erfarenhet av uppdragsledning av projekt av varierande karaktär och storlek från olika utredningar till projektering, byggledning och besiktningar.

Jan-Olof arbetar även mycket med framställning av databaser, presentationer och dylikt.

Om Annika Lindfors

Annika Lindfors

Annika är Landskapsingenjör med utbildning från SLU Alnarp. Hon har arbetat inom branschen sedan början av 90-talet, alltifrån skötsel, anläggning till projektering och planering.

Hon har omfattande erfarenhet av uppdragsledning av projekt av varierande karaktär och storlek från olika utredningar till projektering, byggledning och besiktningar.