LEKPLATSER

Gör barnens lek säker

Lekplatser måste byggas och förvaltas så att risken för olycksfall begränsas enligt svensk lag och förordning. Vi hjälper er i detta säkerhetsarbete, bland annat genom att genomföra Årlig besiktning och leverera protokoll till er hjälp i avhjälpandet av säkerhetsrisker.

Inför invigningen av en ny lekplats genomför vi Installationsbesiktning för att säkerställa lekplatsens övergripande säkerhet innan barnen tar lekplatsen i bruk.

Våra tjänster inom platser för lek och idrott bygger på stor erfarenhet. Vi använder trygga metoder och gör hanteringen effektiv för dig.

Besiktning av lekplats med mervärde

Vi tar fram besiktningsprotokoll och inventeringslistor i vår speciellt framtagna databas, vilket innebär att vi på er begäran snabbt kan filtrera fram protokoll med fel av en viss felklass, t.ex. den allvarligaste felklassen.

Hösten 2020 ändrades svensk standard, vilket medförde ett striktare fokus på drift och underhåll. Med anledning av förändringen kommer vårt uppdrag även att omfatta en bedömning av er drift- och underhållsplan. Hur detta går till kan ni läsa om i vår produktbeskrivning nedan.

Vår besiktningsman är Personcertifierad av RISE Research Institutes of Sweden AB. Du får en besiktning som uppfyller kraven på hög kvalitet i alla delar.
Se våra referenser