REFERENSER

Brunnsberg

Uppdragstyp:Design utemiljö
Uppdragsgivare:Varbergs Bostads AB
Ort:Varberg

Varbergs Bostads hyresgäster på kvarteret Pilbågen på Brunnsberg har uttryckt önskemål om upprustning av bostadsområdets centrala gård mot Granvägen i öster. Gården inrymmer två lekplatser utrustade med utemöbler och man önskar nu att lekutrustningarna sammanförs till en enda lekplats, varpå gårdens andra del förses med en gemensam uteplats.

Vår intention har varit att placera lekplatsen och den centrala uteplatsen utefter gårdens förutsättningar såsom befintliga gångar och ljusförhållanden.

Gårdens nya uteplats

På gårdens centrala uteplats föreslår vi en pergola, sittgrupper och små betongkuber där medhavd grill kan ställas upp. Allt vackert inramat av frodiga perenner och smalt klippt häck. Pergolans pelare görs i tegel för att länka samman uteplatsen med bostadshusets tegelfasader. Vackra pollarbelysningar lyser upp uteplatsen under dygnets mörka timmar.

Lekplatsen får sig ett lyft

Befintliga lekutrustningar bestående av gungställning, rutschbana, vippgunga och sandlåda flyttas och kompletteras med ny balanslek. Befintligt underlag av sand ersätts av konstgräs med godkänd stötdämpande förmåga. Förutom att konstgräset är friskt grönt, kräver minimal skötsel och är hygieniskt, gör det även lekplatsen tillgänglig för personer med rörelsehinder.

Gårdens befintliga utemöbler flyttas till lekplatsens uteplats, där en smalt klippt häck med marktäckande perenner ger stöd i ryggen.

Fler referenser i kategorin

bjaere-villatraedgard-1-v3

Design utemiljö

Bjäre Villaträdgård

Privat

Vejbystrand

villatradgard_entre

Design utemiljö

Villaträdgård

Privat

Alingsås

soderhojd_mur_perenner

Design utemiljö

Söderhöjd

Varbergs Bostads AB

Varberg