REFERENSER

Gårdstensbostäder

Uppdragstyp:Förvaltning
Uppdragsgivare:Gårdstensbostäder AB
Ort:Göteborg

Gårdstensbostäder arbetar aktivt med kvalitetfrågor i boendet. Vi har fått förtroendet att bygga upp system för kalitetsäkring av utemiljön. Något vi löpande håller levande genom årlig uppdatering av databaser och ritningar.

Framtagning av förfrågningshandlingar för skötsel- entreprenader. Löpande kontroller av skötselentreprenader och genomförande av förvaltningsmöten.

Framtagning och årligen uppdatering av förvaltningsplaner för träd, planteringsytor och bostadsnära naturmark.

Referens:

Michael Pirosanto, tel: 031-332 60 14

Här värdesäkras det gröna kapitalet (PDF)

Fler referenser i kategorin

gotlandshem_kvarn

Förvaltning

Gotlandshem

AB GotlandsHem

Visby

forbo_bostadspark

Förvaltning

Förbo

Förbo AB

Mölndal