REFERENSER

Tävling utemiljö- upprustning 2016

Uppdragstyp:Design utemiljö
Uppdragsgivare:Skandia Fastigheter AB
Ort:Göteborg

Toredamm i Göteborg

I likhet med 2015 utlyste bostadsföretaget Skandia Fastigheter AB även under 2016 en intern tävling i upprustning av befintliga utemiljöer, omfattande bostadsområden i Göteborg och Stockholm. Skandia Fastigheter AB gav oss under hösten 2015 uppdraget att gestalta ett av tävlingsbidragen i kv Toredamm i Göteborg.

Juryns motivering: 

“Området mellan husen har fått en tydlig grön inriktning som präglas av höga ambitioner och god kvalitet. Gestaltningen av miljöerna skapar en stark känsla av omsorg i såväl detaljer som helhet. Valet av växter, material i beläggningar och utrustningar signalerar mångfald och god funktionalitet. En styrka är också att flera av motiven i anläggningen underlättar och stimulerar till möten, social samvaro och aktiv utevistelse. Helt enkelt ett skönt och grönt vardagsrum för alla att bruka och leva i.” 

Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter AB  
Design och projektering: Landskap och Management AB

Fler referenser i kategorin

bjaere-villatraedgard-1-v3

Design utemiljö

Bjäre Villaträdgård

Privat

Vejbystrand

villatradgard_entre

Design utemiljö

Villaträdgård

Privat

Alingsås

soderhojd_mur_perenner

Design utemiljö

Söderhöjd

Varbergs Bostads AB

Varberg