REFERENSER

Utemiljöer i Kållered

Uppdragstyp:Design utemiljö
Uppdragsgivare:Skandia Fastigheter AB
Ort:Kållered Göteborg

Och vinnaren är…Landskap & Management!

Skandia Fastigheter utlyste en tävling där uppdraget var att på bästa sätt rusta upp befintliga utemiljöer i deras bestånd. Av alla bidrag i Göteborg och Stockholm vann vårt förslag för två utemiljöer i Kållered. Det var vårt nyskapande arbete med torget vid Kållered Centrum och bostadsgårdarna på Våmmedalsvägen som belönades. 

Med tanke på att många välrenommerade företag deltog med tävlingsbidrag känns det fantastiskt att Landskap & Management utsågs till vinnare!

Juryns motivering:
Med utgångspunkt ifrån de boendes önskemål svarar tävlingsbidraget mot reella behov som trygghet, identitet och skönhet. Projektet har på ett utmärkt sätt utnyttjat och utvecklat den redan befintliga miljön till en föredömlig anläggning. Resultatet bidrar tydligt till en förbättring av hela områdets yttre miljö. Dessutom har de resurser som stått till projektets förfogande nyttjats på ett sätt så att största möjliga effekt uppnåtts. Mycket för pengarna helt enkelt! Bland projektets drivande personer kan urskiljas viktiga egenskaper som sinne för ekonomi, funktion, estetik och inte minst humor.

Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter AB (tidigare Diligentia AB)
Design, projektering och byggledning: Landskap och Management AB
Entreprenör: HTE Garden Produktion AB

Utemiljö Klålered

Fler referenser i kategorin

bjaere-villatraedgard-1-v3

Design utemiljö

Bjäre Villaträdgård

Privat

Vejbystrand

villatradgard_entre

Design utemiljö

Villaträdgård

Privat

Alingsås

soderhojd_mur_perenner

Design utemiljö

Söderhöjd

Varbergs Bostads AB

Varberg